Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

İlkyardım Eğitim Merkezi

A.Gaffar Okkan POMEM
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ 


   Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de herhangi bir nedenle yaralama ve ölüme sebep olan kaza, doğal afet ve diğer tüm olaylarda; olay yerine ilk giden görevlilerin polis ekipleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, olay yerine ilk giden polis ekiplerinin ilkyardım görevi, tıbbi müdahale sağlayan sağlık personelinin müdahalesi kadar önem arz etmektedir.

​   ilkyardım konusunda yaşanan sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağı düşünülen kaza ve benzeri olaylar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerince bilinçli ve profesyonelce bir ilkyardımın yapılmasını kapsayan “İlkyardımda Polis Projesi”nin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. “İlkyardımda Polis Projesi” kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüz, kazaya karışan veya herhangi bir nedenle ilkyardıma ihtiyaç duyan insanlara Emniyet görevlilerince bilinçli ve profesyonelce bir ilkyardım yapılabilmesine yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programını uygulamaya konmuştur.

   Proje çerçevesinde; öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün amir ve memur yetiştirilmesinde öncü rol alan Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Komiser Yardımcılığı Kurs Merkezleri’nde mesleki temel eğitim kapsamında ilkyardım eğitimleri verilmekle birlikte, halen görev yapan tüm teşkilat mensuplarına da bu eğitimlerin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu proje, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal sorumluluk alanında hazırladığı önemli projelerden biri olarak, Polisin toplum nezdindeki imajına olumlu destek vermekle birlikte, ülkemizin AB uyum sürecine de önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

   İç İşleri Bakanlığının 82. Nolu Genelgesi gereği Emniyet Genel Müdürlüğü 73. Nolu Genelgeyi yayınlanmış olup bu doğrultuda Okulumuzda İlkyardım Eğitim Merkezi kurma çalışmalarımız başlamıştır. Çalışmalarımızı Sağlık Bakanlığı İlkyardım Genelgesi doğrultusunda tamamladıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Denetim Ekibi Merkezimizde inceleme yaparak 18/10/2010 günü tarafımıza Olumlu Ön İnceleme Raporu düzenlemiştir. 19/10/2010 günü İl Sağlık Müdürlüğü Görevlileri Denetim Ekibi ,Merkezimiz için Uygunluk Belgesi,Müdürlük Belgesi ve kadromuzdaki Eğitmenlerin Çalışma Belgelerini düzenleyerek tarafımıza göndermiştir.

 Bu tarihten itibaren İlkyardım Eğitim Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Faaliyetimizle kadromuzda bulunan kendini geliştirmiş, birbirinden bilgili eğitmenlerimiz tarafından bütün eğitim teknikleri kullanılarak eğtim mankenlerimiz üzerinde, hem polislerin karşılaştığı durumlarda çözüm olabilecek konulara değinilerek hemde halkımızın başına gelebilecek olaylarda çözüm olabilecek ilkyardım müdahaleleri nasıl olmalı anlatılarak, son sınıf öğrencilerimize ve Hakkari,Şırnak ve Siirt Emniyet Müdürlüklerinde görevli meslektaşlarımıza Temel İlkyardım Kursu verilmektedir. Kurs sonrası İl sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sınavlar ile gerçek bir yardım sever, gerçek bir görev sevdalısı, gerçek bir meslek aşığı olan meslektaşlarımız ve Polis Adayı Öğrencilemiz aynı zamanda da gerçek bir İLKYARDIMCI olmaktadırlar.


İLKYARDIMDA POLİS PROJESİ FAALİYET RAPORU

    İnsan hayatı ile doğrudan ilişkili olan ilkyardım konusunda bilinçli ve yeterli olabilmek için ilkyardım hizmetlerinin kişilerde başlayarak aile ve topluma yayılması önem arz etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi yaralanma ve ölüme sebep olan kaza, doğal dünyada olduğu gibi tüm olaylarda; olay yerine ilk giden ekiplerin polisler olduğu gerçeğine dayanarak; sağlık işleri dairesi başkanlığı bünyesinde ilk yardım eğitimleri düzenlenmesi amaçlanmıştır. Deprem bölgesi olan ve kazaların çok olduğu ülkemizde yeterli ilk yardım bilgisine sahip olan polis sayısının arttırılması, yaralanma sonucunda oluşabilecek sakatlık ve ölümleri en aza indirmede önemli bir yer teşkil edecektir.

 


 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARIMIZDA İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

    Emniyet teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden insan ve hak özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırabilen amir ve memur yetiştiren, güvenlik bilimleri alanında lisansüstü eğitim ve öğretim veren, polis yükseköğretim kurumları olarak çağdaş ve bilimsel araştırmalar yapan bilgi üreten, bilim verilerini yayan, ulusal alanda güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olan yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan eğitim ve öğretim kurumlarımızda eğitim gören öğrencimlerimize temel ilk yardım eğitimi verilmektedir.


  • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
  • T.C. BAŞBAKANLIK
  • T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • POLİS AKADEMİSİ
  • T.C. BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ
  • e-DEVLET
  • KURUMSAL E-POSTA
  • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ