Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Armamızın Anlamı

A.Gaffar Okkan POMEM
POLİS YILDIZININ ANLAMI
 
     POLİS TEŞKİLATI'NIN ARMASININ ANLAMI
 
     Üzerinde ay yıldız, defne dalı ve çift başlı kartal figürü yer alan polis armasındaki figürler, özgürlük, bağımsızlık, güç, kudret, başarı, ün, şan, şöhret ve görkem gibi birçok anlam ifade ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın armasında yer alan her detay, ayrı değerleri simgeliyor ve tarihsel bilgi içeriyor.
 
     8 KÖŞELİ YILDIZ NERDEN GELİYOR
 
     Türk polis armasındaki “Sekiz Köşeli Yıldız”, ilk defa Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından “Nişan-ı Osmani Şemsesi” adıyla, devlet hizmetinde üstün başarılar göstermiş olan kişilere iftihar ve imtiyaz olarak verilen bir madalya şeklinde çıkartıldı. Bu “Sekiz Köşeli Yıldız” daha sonra Türk polisinin amblemi oldu.
      Yıldızın etrafını saran “Defne Dalı” da başarı, ün, şan, şöhret ve görkemi temsil ediyor.
      Amblemin en alt bölümündeki “Çift Başlı Kartal” ise Selçuklu Devleti'nin (1040-1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “Çift Başlı Kartal” güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor.
 
 
 
HER ŞUA'SI AYRI BİR ETİK DEĞERİ SİMGELİYOR

Armadaki “Sekiz Köşeli Yıldız”ın her şua'sı da ayrı bir etik değeri ifade ediyor. Toplam 62 şuası olan yıldızın etik değerleri, teşkilat mensuplarının kendileriyle, birbirleriyle, aileleriyle ve içinde bulundukları toplumu oluşturan insanlarla ilişkilerini anlatıyor. 


Yıldızda yazılı 62 etik değerler, 8 ana kural etrafında toplanıyor. 8 köşeli yıldız, "Güneş Kursu" anlamına geliyor. Yıldız 8'i uzun, 56'sı kısa toplam 64 şuadan oluşuyor. Şualarda yazılı etik değerler, 12 Eylül döneminde tespit edildi. 64 şuadan oluşan yıldızdaki 2 etik değer, yine bu dönemde kaldırıldı.

Yıldızdaki 62 etik değerden bazıları şöyle: 

"Atatürkçü, iyi ahlaklı, faziletli, nezaketli, merhametli, itaatlı, yurt sevgisi, izzeti nefisli, karekterli, barışçı, haysiyetli, sabırlı, doğru, tarafsız, mütevazı, mert, cesur, temkinli, soğukkanlı, güçlü, bilgili, vakarlı, feragatkar, fedakar, intizamlı, adil, azimli, cumhuriyetçi, yasaya saygılı, yardım sever, kültürlü, diğergam, ketum, çalışkan, bayrağa saygılı, meslektaş sevgisi, vazife sevgisi, meslek sevgisi, amir sevgisi, vefakar, hak sever, ulus sevgisi, aile sevgisi, disiplinli, namuslu, saygılı, Allah korkusu, vicdan temizliği, üniformaya saygı, temiz ve sıhhatli, terbiyeli, imtizaçlı, sebatkar, mesuliyetli."​
  • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
  • T.C. BAŞBAKANLIK
  • T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • POLİS AKADEMİSİ
  • T.C. BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ
  • e-DEVLET
  • KURUMSAL E-POSTA
  • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ